Pravno obvestilo

 Vse podatke in informacije, objavljene na spletnih straneh podjetja GOMARK, je pred uporabo obvezno treba preveriti pri zaposlenih v podjetju GOMARK.
Podatki na spletnih straneh so namreč zgolj informativne narave, zato podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Spletne strani podjetja GOMARK so njena intelektualna lastnina.
Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje le-teh je brez pisnega soglasja podjetja GOMARK prepovedano.
Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnih straneh podjetja GOMARK.