Varovanje in obdelava osebnih podatkov

Gomark d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) se zavzema za spoštovanje temeljnih pravic in izkazuje posebno skrb varovanju osebnih podatkov in njihovi obdelavi.

Zaveza.
Podjetje se zavezuje k varnemu in zaupnemu obravnavanju osebnih podatkov zaposlenih, svojih pogodbenih strank, uporabnikov spletnih strani in drugih zainteresiranih oseb, hkrati pa skrbi, da so osebni podatki obdelani zakonito, pošteno in transparentno – s spoštovanjem posameznikovih pravic.

Politika varovanja osebnih podatkov.
Za izvajanje zaveze je podjetje sprejelo nov Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki je usklajen s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta) in drugo veljavno zakonodajo. Pravilnik skupaj z nekaterimi drugimi internimi akti in ukrepi predstavlja politiko podjetja, s katero zagotavljamo, da bomo osebne podatke zbrali in obdelovali za določene namene in v najmanjšem možnem obsegu ter jih shranjevali le za toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Koga zavezuje ta politika?
Na splošno zavezuje vsakogar, s katerim sodelujemo ali ki deluje v našem imenu. Upoštevati jo morajo zaposleni v podjetju in njenih odvisnih družbah, pa tudi pogodbeni izvajalci, svetovalci in drugi zunanji obdelovalci osebnih podatkov. Podatki se po potrebi posredujejo zastopnikom v bližini prebivališča kupca (tudi v tuje države) za potrebe oblikovanja ponudb in se takoj izbrišejo iz naših baz v primeru posredovanja zastopnikom v tujini. Na tujejezičnih straneh se podatki iz povpraševanj posredujejo direktno navedenim zastopnikom v posameznih državah.

Področje uporabe.
Naša politika se nanaša na vse ljudi, ki nam posredujejo kakršnokoli osebno informacijo. Zbirajo in obdelajo se ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov, piškotki. Vsi osebni podatki oddani na spletni strani se oddajo prostovoljno in se uporabljajo izključno za pripravo informativnih ponudb, ponudb, nadaljnjo pa za kontaktiranje kupcev o stanju naročil ali zaključku le teh.

Hramba podatkov.
Podatki zbrani na spletnih straneh, oddani preko telefona, osebno na sedežu podjetja in zbrani na sejmih/predstavitvah strojev za pripravo ponudb se hranijo za obdobje 10 let in so nato nepreklicno izbrisani. Če so podatki zbrani na podlagi privolitve, se hranijo do preklica oz. maksimalno 10 let in se uporabljajo za občasno informiranje o novostih naših proizvodov in ostalih aktivnosti podjetja.

Pravice posameznikov.
Uporabnik naših storitev lahko kadarkoli s pisno zahtevo, poslanim obrazcem ali osebno oddanim na sedež podjetja zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali izbris prostovoljno oddanih podatkov.
V primeru, da se želi uporabnik pritožiti, kako smo obdelali njegove osebne podatke, se lahko pisno obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov info@gomark.si, ali pisno na naslov sedeža podjetja. Naša pooblaščena oseba bo nato preučila pritožbo in uporabnika kontaktirala o rešitvi zadeve.

 

 

OBRAZEC-ZA-UMIK-SOGLASJA-OBDELAVE-PODATKOV